Зміст статті

В 1919 році в с.П'ятка було створено більшовицький осередок на чолі з Денисюком Захаром Пилиповичем, що об'єднував і пилипівську партійну ячейку. Партійна органі¬зація проводила велику організаторську роботу. Першими більшовиками були: Денисюк Захар Пилипович, Михальчук Степан, Курінський Мусій, Чиж Констянтин, Микитюк М.
Зміст роботи сільських партійних організацій видно з прикладу діяльності П`ятківського сільського партійного осередку. Як доповідав про це його секретар тов. Денисюк, в червні 1921 року. В осередку налічувалося 7 членів і 5 кандидатів в партію. Дивлячись на кількість людей, що були членами та кандидатами в партію, можна з впевненістю сказати, що вже через кілька років після захоплення більшовиками влади, люди почали розуміти, що всі гасла та прокламації нової влади залишилися лише гарними словами, які нічого спільного не мали з реальним життям. Всі комуністи були закріплені за певними ділянками роботи (хата-читальня, комітет незаможніх селян, комітет взаемодопомоги, кооперація). Політична робота серед селян проводилася у хаті-читальні. Регулярно по два рази на місяць тут випускалася стінна газета, яка висвітлювала життя свого і сусідніх сіл. Спеціальні номери присв`ячувалися роботі сільського осередку комсомолу. Першим комсомольцем був Бабій Петро Павлович. В хаті-читальні читалися доповіді і лекції на різні теми, працювали гуртки: політичні, загальноосвітній, літературний, драматичний, хоровий, школа ліквідації неписьменності, бібліотека, яку постійно поповнювали і відвідували комуністи. Велику роль в установлені більшовицької влади та вирішенні селянського питання відігравали волосні ревкоми, волосні комітети незаможних селян, сільські ревкоми та сільські комітети незаможних селян. В П`ятківській волості в 1921 році були: волосний ревком, волосний комітет незаможних селян, 21 сільський ревком та 19 сільських комітетів незаможних селян. В листопаді пройшов волосний з`їзд П`ятківської волості на якому було 47 делегатів, з них 2 жінки.

Завантажити наступні 18 зображень